En av de største og mest allsidige kommende industriområdene i Europa, Viken Park, starter den første utviklingsfasen på et unikt strategisk sted i Skandinavia. Vi ønsker å tiltrekke oss leietakere, eiere og utviklere i ulike sektorer, inkludert logistikk, datasentre, innendørs landbruk, landbasert havbruk, produksjonsanlegg, dry-ports, gjenvinning, batteriproduksjon, transport og prosessering. Dette mangfoldet vil støtte samarbeid og innovasjon.

Ideell beliggenhet med enkel tilgang fra både land, luft, jernbane og sjøveien

Området ligger mellom Fredrikstad og Sarpsborg, i tilknytning til E6 som fanger ca. 60 % av all veitrafikk inn til Norge.Oslo og store flyplasser er omtrent en time unna, 15 minutter til svenskegrensen, 2 timer til Gøteborg og 5 timer til København
Videre tilgang til stor havn ved Borg Havn, og jernbanelinjen Oslo-Gøteborg
Nettstedet vil tilby tilkobling til fiberoptisk infrastruktur med flere ruter til internasjonale noder med svært lave latensrater

Hvordan gjøre dette enorme området til et bærekraftig og fleksibelt HUB for logistikk, innovasjonsstartups, datasentre og produksjonsbedrifter. 

Betydelig fleksibilitet som gir et bredt spekter av bruksområder

Les mer

Utmerket transporttilgang og god tilgang til grønn elektrisk kraft gjør at tomten er ideell for en rekke bruksområder, inkludert logistikk, datasentre, lagring, industri og annen arealkrevende bruk. Størrelsen på industritomta gjør at den kan romme svært store bygg samt muligheten til å tilby våre kunder muligheten til å utvide for å møte fremtidig etterspørsel. God tilførsel av grønn elektrisk kraft fra tilliggende Glomma og gjennom gjenbruk av overskuddsvarme fra datasentre er planlagt for Solid fjellfundament sikrer meget stabile strukturer, og tomten har lav risiko for flom eller andre miljøproblemer. Industritomta i sin første fase er på inntil 100 ha med mulighet for utvidelse, og byggehøyder over 40m muliggjør eksepsjonell fleksibilitet for de største næringsaktørene. I tilknytning til motorveien E6 i det skandinaviske handelstriangelet, og 15 minutter fra svenskegrensen, gir beliggenheten direkte tilgang til de viktigste markedene i Skandinavia og Europa. Med over 60 % av all veitrafikk i Norge transporterer E6 mer gods enn alle andre grenseoverskridende veier inn til Norge til sammen. Ved siden av stedet håndterer Borg Havn containere og stykkgods fra mellomstor skipsfart. Viken Park ligger også nær jernbaneinfrastrukturen som forbinder området med internasjonale markeder og Gøteborg, den største og travleste havnen i Skandinavia.
Norges internasjonale flyplass, Gardermoen, ligger halvannen time unna, og den lokale Rygge lufthavn, som planlegges gjenåpnet, ligger kun 10 minutter fra Viken Park. Denne utmerkede tilgangen til land-, luft- og sjøtransport gjør beliggenheten perfekt for store logistikkoperatører som betjener det skandinaviske markedet. Målet vårt er å designe, koble sammen og integrere bygninger i et funksjonelt mikronettøkosystem.
Ved å utnytte alle fordelene med moderne energieffektivitet ønsker vi at Viken Park skal bli en mini "smartby".
Prosjektet Viken Park nyter enstemmig tverrpolitisk støtte i begge lokale kommuner, noe som muliggjør en trygg og forutsigbar tilnærming til planleggings- og godkjenningsprosesser.

Bygger for et mer
bærekraftig fremtid

Les mer

Viken Park er det ideelle stedet for bedrifter som trenger store mengder ren, grønn energi her er flere lokale grønn energileverandører som kan levere tilstrekkelig bærekraftig kraft til å møte behovene til hele området fra vannkraft, vind og sol. Norges største elv, Glomma, renner ved Viken Park og opprettholder flere vannkraftverk, hvorav det nærmeste er innen 5 km. Over grensen, et lite stykke unna, ligger et stort vindkraftverk.

Den eksisterende 132KV-infrastrukturen forsyner stedet som muliggjør direkte tilkobling til nettet. energi.

Viken Park er det ideelle stedet for coNorway er verdensledende innen produksjon og distribusjon av ren økonomisk kraft som sikrer at alle leietakere og eiere i Viken Park vil ha konsekvent konkurransedyktige vilkår for sin energiforsyning. Vi planlegger også store solcellepaneler på bygningsoverflater, først og fremst tak, for å produsere gratis ren solenergi

Vi vil evaluere eksisterende og ny "smart city" -teknologi.

Les mer

Vi vil evaluere eksisterende og ny «smartby»-teknologi for å muliggjøre gjenbruk og resirkulering av så mange ressurser som mulig, noe som gjør Viken Park til et markedsledende industristed for miljø- og energistandarder. Fordelene vil nytes av alle våre eiere og leietakere for å sikre at alle bygninger er bærekraftige, kostnadseffektive og fremtidssikre. Varmen som genereres av datasentre vil forsyne et fjernvarmesystem og resirkuleres til bygninger som leverer varme til det store utvalget av bruksområder industriområdet støtter.

Gråvann fra alle anlegg og regnvann hentet fra takflater skal filtreres og gjenbrukes til kjøling, vanning i landbruk og havbruk.
For å møte markedets etterspørsel etter bygninger med et minimum av miljømessig fotavtrykk, vil vår design og konstruksjon fokusere på lave karbonutslipp, miljøvennlige materialer og energieffektivitet. Lokal transport og transport på stedet vil bestå av autonome elektriske kjøretøy, som sammen med private kjøretøy vil dra nytte av dedikerte ladeområder. Disse vil bli supplert med service- og tilbudssentre for personell og kjøretøy.

Vi søker å bygge BREEAM Excellent bygninger.

Les mer

Vårt profesjonelle team av designere, arkitekter, entreprenører og konsulenter vil levere toppmoderne lavutslippsbygninger. Vi søker å bygge BREEAM Utmerkede bygninger. En unik fordel med dette greenfield-prosjektet er vår evne til å utvikle et nytt mikronett ved å bruke nye bærekraftige materialer, innovative byggeteknikker og radikale design. Denne tilnærmingen er grønnere, mer økonomisk og fremtidssikker.

Selv granitten vil være et verdifullt returprodukt

Les mer

Ved oppstart vil vi fjerne en stor mengde granittgrunn av høy kvalitet estimert til 85m tonn. Fargen og tettheten til denne granitten er av eksepsjonell kvalitet. Dette vil bli solgt og brukt i en rekke lokale prosjekter. Vi har mye lokal etterspørsel etter granitt som vi for tiden tilfredsstiller med importert stein fra Kina, India og Portugal. Vi vil gå inn i dette markedet med et produkt av høyere kvalitet som har et mye lavere karbonavtrykk. Granitten vil også være et verdifullt returprodukt til utenlandske markeder i logistikkprosessen.

"One Stop" Logistikk med lavt karbonavtrykk

Les mer

Viken Park er det ideelle stedet for brukere med høye energibehov, som datasentre, på grunn av tilgangen på ren økonomisk kraft. Området vil bli koblet til det lokale 132 KV-nettet med mulighet for en andre tilkobling som sikrer enestående motstandskraft. Nettet forsynes av flere kilder til fornybar energi. Vi vil gjenbruke varmen som genereres fra datasentre og levere den til andre anlegg på stedet. Dette er kostnadseffektivt og miljøgunstig. Det er også telekommunikasjonsforbindelser til fiberoptisk infrastruktur med flere ruter til internasjonale noder med svært lave latensrater.

Lokale og regionale myndigheter støtter utviklingen av datasentre for å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale kunder i privat og offentlig sektor. Nasjonalt gir Norge politisk stabilitet, transparent styring, høye sikkerhetsstandarder og lave risikonivåer. Arbeidsmarkedet er effektivt og gir tilgang til mennesker på alle nivåer av utdanning og kvalifisering. Arbeidsledigheten er lav og arbeidsutvalget er stabilt.

Datasentre med lavt karbonavtrykk.

Les mer

Viken Park er det ideelle stedet for brukere med høye energibehov, som datasentre, på grunn av tilgangen på ren økonomisk kraft. Området vil bli koblet til det lokale 132 KV-nettet med mulighet for en andre tilkobling som sikrer enestående motstandskraft. Nettet forsynes av flere kilder til fornybar energi. Vi vil gjenbruke varmen som genereres fra datasentre og levere den til andre anlegg på stedet. Dette er kostnadseffektivt og miljøgunstig. Det er også telekommunikasjonsforbindelser til fiberoptisk infrastruktur med flere ruter til internasjonale noder med svært lave latensrater.

Lokale og regionale myndigheter støtter utviklingen av datasentre for å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale kunder i privat og offentlig sektor. Nasjonalt gir Norge politisk stabilitet, transparent styring, høye sikkerhetsstandarder og lave risikonivåer. Arbeidsmarkedet er effektivt og gir tilgang til mennesker på alle nivåer av utdanning og kvalifisering. Arbeidsledigheten er lav og arbeidsutvalget er stabilt.

Innendørs landbruk med lavt karbonavtrykk

Les mer

Viken Park er et utmerket sted for innendørs landbruk, som vil dra nytte av rimelig energi, varmegjenvinning fra datasentre, optimale miljøforhold og enkel tilgang til ubegrenset ferskvann. Den internasjonale markedsetterspørselen er for helårsproduksjon av landbruksprodukter, og i Norge skal den innenlandske strategien være mer selvforsynt. Produsenter leverer frukt og bær, grønnsaker, blomster og andre landbruksprodukter for å møte økende etterspørsel fra miljøbevisste kunder. Kombinasjonen av ren gjenbrukbar energi, innovative bygningskonstruksjoner, solenergi og produksjon nær forbrukeren betyr at hastighet til markedet vil være et konkurransefortrinn. Innendørs produksjon muliggjør et mer kontrollert miljø og reduserer behovet for plantevernmidler. På Viken Park kan vi tilpasse fasiliteter både i høyde, areal og generell design for å møte individuelle krav. Det lave karbonavtrykket, ren produksjon og kort vei til markedet er noe de sosialt ansvarlige skandinaviske kundene med betydelig kjøpekraft vil betale en premie for.

Fremtiden for landbasert akvakultur

Les mer

Av lignende grunner er Viken Park et egnet sted for landbasert akvakultur basert på ferskvann. Det er kommersiell og politisk oppmuntring til å flytte havbruk fra de skjøre havene og fjordene til landbaserte anlegg, der det er lettere å kontrollere produksjonen, redusere behovet for medisinering, filtrere vannet og skape et renere produkt for forbrukeren. Havbruk basert på ferskvann vokser.

Arter som laks, ørret, kveite, kamskjell, ulike skalldyr og kreps dyrkes vellykket i landbaserte anlegg. Norge har en lang historie med havbruk og vårt arbeidsmarked tilbyr kompetanse i verdensklasse i denne sektoren. Viken Park kan huse store landbaserte oppdrettsanlegg basert på ferskvann, med lavest miljøavtrykk. I en bransje der hastighet til markedet er kritisk, er Viken Parks beliggenhet nær store europeiske markeder en betydelig fordel.

Bare minutter fra Borg havn

Les mer

En stor strategisk fordel for logistikkoperatører i Viken Park er Borg havn bare minutter unna. Dette er hovedhavnen for Fredrikstad, et av Norges største havne- og industriområder. Det er 1500 meter dypvannsfront med 4 store flerbrukskraner som løfter opp til 200 tonn.

Terminalen håndterer containere, tørre og våte bulkvarer, spesielle prosjekter og har Ro-Ro rampetilgang. Havnen mottar kontinuerlig trafikk fra en rekke store europeiske lastedestinasjoner. Driften er 24/7, noe som gjør denne flerbrukshavnen til det ideelle knutepunktet for logistikkentreprenører i stor skala.

Vårt grønne utendørsmiljø

Les mer

Det ytre miljøet vil være en del av utviklingen. Det vil være miljøvennlig, utnytte de naturlige omgivelsene og støtte velvære av alle som jobber på og besøker Viken Park.

Velvære er et økende fokus for moderne ansvarlige selskaper – dette betyr at det er viktig å tilby de fasiliteter som er avgjørende for helse og velvære i samfunnet som skapes i Viken Park. Med dette i tankene vil vi utvikle åpne områder, parkområder, rekreasjonsområder, treningssteder, restauranter og hvileområder til fordel for ansatte og besøkende.

Det er avgjørende for oss å bygge en fremtid med miljømessig bærekraftige løsninger som skaper et positivt resultat for lokalsamfunnene og minimerer vår påvirkning på det naturlige miljøet som vi er avhengige av.

Det er avgjørende for oss å bygge en fremtid med miljømessig bærekraftige løsninger som skaper et positivt resultat for lokalsamfunnene og minimerer vår påvirkning på det naturlige miljøet som vi er avhengige av.

Samarbeid med lokale universiteter

Les mer

Vi samarbeider med lokale universiteter. Åpne dører for innovasjon, forskning og prosjekter egnet for plassering i Viken Park. For eksempel har Høgskolen i Østfold til sammen i underkant av 8000 studenter. Det er nærmere 4000 ordinære studenter ved campus Halden, nærmere 3000 ordinære studenter ved campus Fredrikstad, og nærmere 1000 studenter tar etter- og videreutdanning i regi av HiØ VIDERE (Senter for etterutdanning) ved begge studiestedene.