Høringsrunde

I høringsrunden har det kommet innspill og noen innsigelser. Innspillene er svart ut og innsigelsene er løst.  Planprosessen er nå i sluttfasen og det ligger an til sluttbehandling høsten 2024.

Les mer