INNLEDNING

Denne personvernerklæringen gjelder for Viken Park AS med tilhørende virksomheter og forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Viken Park AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Viken Park AS er opptatt av personvernet ditt og bestreber seg alltid på å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. Denne policyen vil blant annet hjelpe deg til å forstå hva slags personopplysninger som Viken Park AS samler inn, og hvordan disse brukes. Ved å godta denne personvernpolicyen på Nettstedet i forbindelse med et kjøp eller når du oppgir personopplysninger, samtykker du i behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

DET RETTSLIGE GRUNNLAGET

Personopplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøps- og servicehistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er administrerende direktør som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. Viken Park ASs´ grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

Viken Park AS vil i de fleste tilfeller behandle personopplysninger på grunnlag av et samtykke. I enkelte tilfeller vil vi også behandle personopplysninger på bakgrunn av en legitim interesse. Vi vil isåfall alltid utføre en ”Legitim interesse vurdering”.

Det er den Norske personvernloven som er gjeldende for vår behandling av personopplysninger.

HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

  1. a) Opplysninger du selv oppgir til oss

Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres hos oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer m.v. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, slik som henvendelser på en av våre avdelinger. Når du kontakter oss via telefon, chat, e-post eller via andre digitale kanaler, vil vi også lagre opplysninger. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk eller sosiale medier du gir oss tilgang til. Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger til oss.

  1. b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

  1. i) Din enhet og internett-tilkobling:

Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

  1. ii) Bruk av tjenestene eller kjøp: Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene eller kjøp du gjør, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, hvilke funksjoner du har brukt på sidene, samt hva du eventuelt har handlet.

iii) Informasjon om posisjon: Vi kan også registrere din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester, eller handler i våre butikker gjennom data fra kjøp du gjør.

  1. c) Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi samarbeider også med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, underleverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotortjenester og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. I henhold til våre avtalevilkår forbeholder vi oss retten til å ta kredittsjekk av alle nye leietakere, og eventuelt ved manglende betaling.