Gode muligheter

En plassering med stort arbeidsmarked

Innenfor 60 minutters reisevei er det bosatt i 456.387 mennesker, av disse er 268.110 mennesker i arbeidsfør alder (16-67 år).

Arbeidsmarkedet i Sverige, som også ligger innenfor 60 minutters reisevei er gjennomgående ikke medtatt i tallene, til tross for at vi vet det finnes industriell kompetanse på andre siden av grensen, og det er mange som grensependlere her i området. Informasjon om arbeidsmarkedet kan fremskaffes ved ønske.

30 minutter kjøretid fra Viken Park:

Bilde2

60 minutter kjøretid fra Viken Park:

Bilde3

basert på databasene til SSB (2020 tall)

basert på databasene til SSB (2020 tall)

For familien

Arbeids- og utdanningsmuligheter for familiemedlemmer

Under vises det til utdanningsmuligheter for de ulike alderstrinn. Utdanningsprogrammene er innenfor det offentlige og det private markedet. Denne listen er ikke uttømmende, men gir et inntrykk av tilbudet.

Det offentlige tilbudet for barne- og ungomdsskoler er på nivå med de store byene i Norge.
Det er i tillegg følgende private tilbud i nærområdet:

Oversikt over utdanningsprogrammene det offentlige og det private markedet tilbyr:

 • Studiespesialisering
 • Medier og kommunikasjon
 • Idrettsfag
 • Kunst, design og arkitektur
 • Musikk, dans og drama
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Helse- og oppvekstfag
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Teknologi- og industrifag

Valgalternativer for videregående kan leses mer detaljert på https://www.vilbli.no/nb/nb/viken

Høgskolen i Østfold har avdeling i Fredrikstad og Halden. Høgskolen i Østfold er delt opp i fem fagavdelinger, ett akademi og et senter.

 • Avdeling for informasjonsteknologi
 • Avdeling for lærerutdanning
 • Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag.
 • Avdeling for helse og velferd
 • Avdeling for ingeniørfag
 • Akademi for scenekunst
 • Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæring

Ler mer om studieprogrammer her: https://www.hiof.no/om/organisasjon/fagavdelinger/

Fredrikstad Kommune og Næringsavdelingen har et tett og godt samarbeid med Høyskolen på mange områder. Vi bistår gjerne i en dialog med disse når det er relevant.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ligger i Ås. De har studieprogram innenfor disse fagområdene:

 • Akvakultur, husdyr- og landbruksfag
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk, natur- og realfag
 • Landskap og samfunn
 • Teknologi, sivilingeniør og arkitektur
 • Veterinærmedisin, dyrepleie og helsefag
 • Økonomi og administrasjon

Les mer om studieprogrammene her: https://www.nmbu.no/studier

I tillegg er det en rekke høyere utdannelsesmuligheter i Oslo bl.a. Universitetet i Oslo og Oslo Met.

 

I nærområdet i Sverige har vi Høgskolan Väst lokalisert i Trollhättan. En oversikt over utdanningstilbud finnes her Högskolan Väst – Hitta utbildning (hv.se)

 

I tillegg er Chalmers lokalisert 2 timer unna i Gøteborg, ett av Europas ledende Universiteter.

Ta kontakt med oss i dag!

Har du spørsmål eller generelt kun ønsker å ha kontakte oss, føl deg fri til å ta kontakt!