Byggeprosessen

Ideell beliggenhet med enkel tilgang fra både land, luft, jernbane og sjøveien

01

Engasjere

Vi ønsker å tiltrekke oss bedrifter som har miljøfokus høyt på agendaen og som er interessert i å diskutere løsninger for deling av ressurser og energi.

Vi ønsker velkomment et bredt spekter av plasskrevende sektorer, og vi tror at dette mangfoldet vil støtte vårt samarbeid og innovasjon.

02

Kartlegging av bedriftenes ressurser

Vi jobber nå med aktive interessenter for å kartlegge deres varestrømmer inn og ut av prosessen. På denne måten får vi oversikt over ressursflyten på området og kan identifisere muligheter hvor et avfall fra en bedrift kan benyttes som en ressurs i en annen prosess internt på området. Vi har i dag identifisert et mangfold av konkrete synergier på tvers av bransjer, disse løsningene kommer alle til gode, både økonomisk og miljømessig. Kanskje finnes det en sidestrøm som kan passe inn i prosessen til din bedrift?

03

Bygger mot en mer bærekraftig fremtid

Vårt profesjonelle team av designere, arkitekter, entreprenører og rådgivere vil levere toppmoderne lavutslippsbygninger. En unik fordel med dette greenfield-prosjektet er vår evne til å utvikle løsninger ved å tenke nytt og benytte innovative teknikker fra start.

04

Løsninger for og i fremtiden

Det er avgjørende for oss å bygge en fremtid med bærekraftige løsninger som skaper et positivt resultat for det miljøet som vi er avhengige av. Løsningene vi planlegger for i dag skal tilrettelegges for effektiv drift i fremtiden med fokus på lave karbonavtrykk og kort vei til det Europeiske markedet.