Trykk for å lese mer

Les mer om våre samarbeidspartnere!
fredrikstad fjernvarme
Sarpsborg-naringsforening-logo
NCCE Logo
Fredrikstad næringsforening 2

Fredrikstad Fjernvarme

Fredrikstad Fjernvarme

Fredrikstad kommune eier ca 43% av Fredrikstad fjernvarme AS. Fredrikstad Fjernvarme leverer miljøvennlig varme til oppvarming og til varmt tappevann. Fredrikstad Fjernvarme leverer på Værste-området også fjernkjøling. Se også www.fredrikstadfjernvarme.no.
Fredrikstad Fjernvarme har vært involvert i prosjektet Viken Park fra tidlig fase.

fredrikstad fjernvarme

Sarpsborg Næringsforening

Sarpsborg Næringsforening

Nulla a velit quis ex ornare rhoncus. Donec imperdiet risus justo, vel malesuada erat fermentum at. Morbi at laoreet mauris. Mauris lorem felis, gravida et vehicula congue, tempus vel justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus velit quis ex ornare rhoncus.

Donec imperdiet risus justo, vel malesuada erat fermentum at. Morbi at laoreet mauris. Mauris lorem felis, gravida et vehicula congue, tempus vel justo.

Sarpsborg-naringsforening-logo

Norsk Senter for Sirkulærøkonomi

Norsk Senter for Sirkulærøkonomi

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er en Arena-klynge i klyngeprogrammet til Norwegian Innovation Clusters (Norwegian Innovation Clusters (innovasjonnorge.no)).

Klyngen arbeider med de muligheter som ligger i det å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter. Utvikling av nye forretningsområder og utnyttelse av avfallsprodukter eller restprodukter er arbeidsoppgaver senteret arbeider med. Kombinasjonen av et sterkt faglig miljø og samarbeid med de viktigste forskningsmiljøer i Norge og utlandet gir medlemmer av klygen stor mulighet for å utvikle sin egen virksomhet med endrede/nye produkter og mulig nye forretningsområder basert på det grønne skiftet og sirkulære økonomi.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er for virksomheter som gjennom prosjekter basert på det grønne skiftet, skaper innovasjon og lønnsomhet.

(Om NCCE – NCCE)

NCCE Logo

Fredrikstad Næringsforening

Fredrikstad Næringsforening

Fredrikstad Næringsforening (FNF) er en svært aktiv forening som jobber i tett samarbeid med Fredrikstad kommune på svært mange områder.
Medlemmene representerer bred kompetanse innenfor industri, kompetanse, tjenester, bygg, eiendom, handel, service med mer. FNF har følgende formål, visjon og verdier:

Formål
Fredrikstad Næringsforening (FNF) skal arbeide for økt verdiskaping og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma gjennom bred samhandling mellom bedrifter og offentlige myndigheter.
Næringsforeningen skal fremstå som en attraktiv møteplass for sine medlemmer og fremme aktiviteter som gir økt kompetanse og verdier for medlemsbedriftene.

Visjon
Byens næringsliv skal fremstå som et kraftsentrum i fylket, hvor Nedre Glomma blir Oslofjordens mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.

Verdier
Handlekraft – FNF skal være aktiv og oppfølgende samt vise vilje og “stayerevne” til å finne løsninger
Entusiasme – FNF skal vise en positiv og engasjert holdning, og ha en åpen og fordomsfri tilnærming til muligheter, interesser, samarbeidspartnere og andre interessenter
Troverdighet – FNF skal gjøre et grundig arbeid og fremstå som seriøs og tillitsvekkende
Medlemmene i FNF har dannet handlekraftige nettverksgrupper ut i fra interesseområder. FNF har følgende nettverksgrupper:
• Industri og teknologi
• Bygg og eiendom
• Besøksnæring
• Serveringsnæring
• Ung
• Nettverk for kvinnelige ledere
• Nettverk for ambisiøse bedrifter
• Byutvikling
• Infrastruktur
• Sentrumsgruppen

I tillegg jobber Fredrikstad kommune og FNF i tett samarbeid om nettverket for kompetansetilflyttere, drevet av næringsavdelingen i Fredrikstad kommune og Søndre Viken IPR
Ta også gjerne kontakt med leder av FNF – Kjell Arne Græsdal, kag@fredrikstad-nf.no telefon 908 56 464
Vi viser ellers til Fredrikstad Næringsforening sin webside Fredrikstad Næringsforening (fredrikstad-nf.no)

Fredrikstad næringsforening 2

Ta kontakt med oss i dag!

Har du spørsmål eller generelt kun ønsker å ha kontakte oss, føl deg fri til å ta kontakt!