Dette er Viken Park

Vi har en rekke fordeler!

Ideell beliggenhet

Enkel tilgang fra både land, luft, jernbane og sjøveien

Viken Park er strategisk beliggende sentralt i regionen, mellom de to byene Sarpsborg og Fredrikstad. Fra det nye næringsområdet er det kort vei til E6, Borg Havn, og godsterminal på Rolvsøy.

Tilgang på elektrisitet i første byggetrinn

Viken Park har fått tildelt 25 Megawatt effekt levert fra KH transformator stasjon rett syd for Hafslund. Denne tilknytningen vil ha oppstart av prosjektering rett over sommeren 2022 og vil etter fremdriftsplanen bli satt i drift i årsskiftet 2024/2025. Byggestrøm vil bli tilgjengelig i løpet av 2024.

Sirkulære løsninger

Samarbeid

Verdiskapning og vekst

Flotte bygg

Fleksibilitet

Innovasjon og nytenkning

Et av de største og mest innovative industriområdene i Europa!

Viken Park, starter den første utviklingsfasen på et strategisk sted i Skandinavia. Vi er i kontakt med bedrifter fra inn -og utland for å optimalisere et samarbeid med industriell symbiose og energiutnyttelse i fokus. Ved etableringen av denne klyngen vil bedriftene på området i felleskap nyte godt av hverandres sidestrømmer og energiflyt, noe som vil resultere i en fremtidsrettet produksjon av varer med minimalt miljøavtrykk.

Bli bedre kjent med oss!

Vi ønsker å tiltrekke oss bedrifter som har miljøfokus høyt på agendaen og som er interessert i å diskutere løsninger for deling av ressurser og energi.

Vi ønsker velkomment et bredt spekter av plasskrevende sektorer, og vi tror at dette mangfoldet vil støtte vårt samarbeid og innovasjon.

Siste nyheter

Siste nytt