Den 12. desember ble planen behandlet i Planutvalget og den 14. desember ble den behandlet i formannskapet i Fredrikstad kommune.

Planen ble enstemmig vedtatt i begge instanser.
Det betyr at planen blir lagt ut på høring i løpet av denne uken, og høringsfristen er satt til 26.februar 2024.

Nå ligger det an til et endelig vedtak av planen før sommeren 2024, slik at fysiske arbeider kan igangsettes.

 

Vi er i dialog med flere bedrifter som har gode synergier med hensyn til utveksling av varer og energi i industriell symbiose.

Byggetrinn 1 begynner å fylle seg opp, men det finnes fortsatt ledige tomter.

Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i et møte for å se nærmere på mulighetene.