Først planlagt på tomt for hageavfall på Øra

Avfallssorterings-selskapet dropper å bygge på tomten på Øra, hvor Frevar tar imot kvist og hageavfall.

–Det ble for stor usikkerhet om grunnforhold, kostnader og fremdriften i prosjektet med Øra-alternativet, sier Roy Ulvang, som er daglig leder i ØAS. Dermed måtte selskapet lete etter alternativer, og valget falt på Viken Park.

Viken Park AS er nå godt i gang med reguleringsprosessen. Den forventes å være ferdig i løpet av første halvår 2023.

– Når kan vi forvente at sorteringsanlegget står ferdig?

– Vi ser for oss byggestart sent i 2023 eller tidlig i 2024, og at anlegget kan komme i drift i 2025, sier Ulvang.

– Hvor mye mer må innbyggerne betale for å få bedre sortering av avfallet med nytt anlegg?

– Beløpet vil variere avhengig av kommune. Men vi forventer en økning på rundt 300 kroner per husstand i året, sier Ulvang.

Øker fra 2 til 20 ansatte

Selskapet har i dag to ansatte og skal øke til 20. Rekruttering av operatører og sjåfører starter i 2024, i god tid før anlegget skal stå ferdig. Før det kan settes i full drift, må det prøvekjøres en periode.

– Vi er spente på hvilke andre aktører som vil etablere seg på Viken Park, og vi er ikke i tvil om at lokaliseringen her innebærer utviklingsmuligheter for ØAS fremover, forteller Ulvang.

De 50 målene trengs. Kommunene som eier ØAS vil stå overfor nye krav til kildesortering og gjenvinning i årene som kommer. Bare siden skisseprosjektet for sorteringsanlegget var ferdig i 2016, har kravene til utsortering økt fra 50 til 70 prosent.

– De nye kravene er hensyntatt i det nylig gjennomført forprosjektet for sorteringsanlegget, opplyser selskapet.

Øker låneramme til 800 millioner

Prislappen for det nye anlegget kan lande på over en halv milliard.

–Vi har vurdert ulike alternativer. Den mest omfattende sorteringsprosessen vil medføre investeringer for cirka 550 millioner. Økte kostnader til investeringer og tomtekjøp, gjør at eierne nå skal utvide lånerammen for selskapet til 800 millioner kroner. Til tross for ny låneramme, så skal alle investeringer godkjennes av eierne igjennom representantskapet, avslutter Roy Ulvang.