De jobber for å øke gjenvinning og redusere klimagassutslipp, fra venstre økonomidirektør (CFO) Carl Stener Garder, Viken Park, Tina Wågønes, ny daglig leder NCCE, Natalia Mathisen, NCCE, Benedikte Bekkevold Hansen, engasjert for Viken Park og Ingar Skiaker, Fredrikstad Næringsforening. Foto: Øivind Lågbu

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og No Waste! slår seg sammen til en ny, felles forening med over 90 medlemsbedrifter. – Vi vil stå enda sterkere i arbeidet med gjenvinning og omstilling, sier Tina Wågønes, ny daglig leder.

 

Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NSSØ/NCCE) beholdes som navn på foreningen. NSSØ ble etablert i Fredrikstad i 2017, og har nå kontorer i Hydrogenfabrikken på Øra.

No Waste!, som også jobber for å øke gjenvinning og redusere utslipp, har hatt sitt geografiske tyngdepunkt på den andre siden av Oslofjorden, i Vestfold og Asker. Sammen skal de stå enda sterkere nasjonalt.

Startet på Øra i 2017

Viken Park i Borge skal utvikle et næringsområde som blir like stort som hele industriområdet på Øra. Eieren GG-gruppen er en av medlemsbedriftene i NCCE som engasjerer seg for å bli mest mulig miljøvennlig.

– Når vi planlegger Viken Park, tenker vi sirkulærøkonomi i alle ledd. For oss er det viktig å utvikle et næringsområde som er basert på sirkulærøkonomi, gjenvinning og miljøvennlige løsninger. For å få best mulig miljøeffekt, er det viktig å legge opp til gjenvinning helt fra starten, sier Carl Stener Garder, økonomidirektør i GG-gruppen, som eier Viken Park.

Benedikte Bekkevold Hansen, som er engasjert for Viken Park, var en av studentene som skrev bacheloroppgave om mulighetene for sirkulær økonomi nettopp ved Viken Park.

– Nå får jeg brukt kunnskapene i praksis, sier hun til Fredriksstad Blad.

Fredrikstad er sirkulærhovedstaden

At NSSØ (på engelsk NCCE) ble startet i Fredrikstad i 2017 var ingen tilfeldighet. Øra-området har en lang rekke gjenvinningsbedrifter, som Norsk Gjenvinning, Stene Stål, Metallco, Sirkel, Frevar og Batteriretur, og flere industribedrifter (Denofa, Kronos Titan, Kemira) får damp fra Frevars forbrenningsanlegg.

Øra er trolig Norges største industrielle gjenvinningsklynge. Flere av bedriftene samarbeider også om karbonfangst og lagring.

I veksthuset ved Den magiske fabrikken i Tønsberg produseres over 700 kilo tomater hver eneste uke, gjennom hele året. Tomatene leveres videre til matbutikker i Vestfold og Telemark. Mariann Hegg viser at 200 meitemark bor hos hver tomatplante. Foto: Thomas Furuheim, Telemarksavisa

No Waste! har brukt mye ressurser på å redusere utslipp av plast og bli kvitt plastforurensning. På vestsiden av fjorden har kommuner og private bedrifter gått sammen om å utvikle nye produkter fra avfall.

Dyrker tomater i magisk fabrikk

Flere kommuner i Vestfold og Telemark har bygd opp et unikt samarbeid i Tønsberg, gjennom Greve Biogass, Lindum, Vesar og Reklima, som har utviklet Den magiske fabrikken.

Her blir biogass produsert fra organisk avfall, husdyrgjødsel og slam. I veksthuset ved Den magiske fabrikken blir biogjødsel, biogass og CO₂ blant annet brukt til å dyrke tomater året rundt, 700 kilo per uke ifølge Telemarksavisa.

Tina Wågønes fra Asker, som blir ny daglig leder i NCCE, sier at bakgrunnen for fusjonen er det tette samarbeidet de to foreningene har utviklet det siste året, begge med fokus på avfall og gjenvinning av ressurser som en viktig del av sirkulærøkonomien.

Blir en nasjonal klynge – det gir muligheter

NCCE er fra 2022 tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Dette gir store muligheter for medlemsbedriftene til å delta i ulike prosjekter og få statlig finansiering.

Terje Kirkeng, kommende styreleder for det sammenslåtte NCCE, begrunner sammenslåingen på denne måten:

«I overgangen til den sirkulære økonomien må det utvikles nye verdikjeder og markeder, på tvers av privat og offentlig næringsliv og bransjer. Skal vi lykkes med dette, trenger vi å samle næringsliv, akademia og myndigheter om felles løsninger. Her skal Norsk Senter for Sirkulær Økonomi spille en rolle og være en verktøykasse for sine medlemsbedrifter», sier Kirkeng, prosjekt- og utviklingsansvarlig i Vesar, som er innstilt som ny styreleder for klyngen.

 

Tirsdag denne uke møttes medlemmene i NCCE og No Waste! på Quality hotell i Fredrikstad for å bli bedre kjent og komme i gang med felles satsing.