Planlegger nytt næringsområde

Planlegger nytt næringsområde i Fredrikstad På Tofteberg i Fredrikstad kommune bistår Multiconsult i planlegging av det nye regionale næringsområdet Viken Park, et av Østlandets største næringsområder. Arbeidet med områderegulering er i gang og Multiconsult er sterkt inne i prosjektet. Nedre Glomma-regionen, og særlig Fredrikstad kommune, har over lengre tid hatt stort behov for nye næringsarealer,…