Planen ble enstemmig vedtatt

Den 12. desember ble planen behandlet i Planutvalget og den 14. desember ble den behandlet i formannskapet i Fredrikstad kommune. Planen ble enstemmig vedtatt i begge instanser. Det betyr at planen blir lagt ut på høring i løpet av denne uken, og høringsfristen er satt til 26.februar 2024. Nå ligger det an til et endelig…