Velger Viken Park

Fredag formiddag skrev Østfold Avfallssortering og GG Gruppen avtale om å etablere sorteringsanlegget for avfall hos Viken Park. Fra venstre Carl Haakon Bobo Garder, Carl-Stener Garder, Johnny Sundby og Roy Ulvang. Foto: Geir A.Carlsson Av Øivind Lågbu Hennes undertegner Østfold Avfallssortering og GG Gruppen avtalen om å etablere sorteringsanlegget for avfall hos Viken Park. Tomten hos Frevar…

NSSØ og No Waste! slår seg sammen

De jobber for å øke gjenvinning og redusere klimagassutslipp, fra venstre økonomidirektør (CFO) Carl Stener Garder, Viken Park, Tina Wågønes, ny daglig leder NCCE, Natalia Mathisen, NCCE, Benedikte Bekkevold Hansen, engasjert for Viken Park og Ingar Skiaker, Fredrikstad Næringsforening . Foto: Øivind Lågbu Av Øivind Lågbu Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og No Waste! slår seg sammen…

Planlegger nytt næringsområde

Planlegger nytt næringsområde i Fredrikstad På Tofteberg i Fredrikstad kommune bistår Multiconsult i planlegging av det nye regionale næringsområdet Viken Park, et av Østlandets største næringsområder. Arbeidet med områderegulering er i gang og Multiconsult er sterkt inne i prosjektet. Nedre Glomma-regionen, og særlig Fredrikstad kommune, har over lengre tid hatt stort behov for nye næringsarealer,…